Fara Domaslavice Velikonoce

Začátek Svatého třídenní – slavení Mše na památku Poslední večeře Páně 1. dubna 2021 v kostele sv. Jakuba v Horních Domaslavicích.

Velkopáteční obřady 2. dubna 2021 na náměstíčku svatého Jakuba v Horních Domaslavicích. Venkovních shromáždění se mohlo účastnit až 100 osob.

© Vladimír Pryček